Vårt kollektiva minne (Lars)

Alla människor har i alla tider omgett sig med föremål, främst i form av kläder, möbler och husgeråd. Ju närmare vi kommer vår egen tid desto snabbare har antalet föremål ökat i vår omgivning. De mindre bemedlade hade färre föremål än de rika. De allra flesta av alla dessa föremål har slitits ut, kasserats, ruttnat bort eller brunnit upp.

Ändå finns det gigantiska mängder av gamla föremål och papper kvar hos privatpersoner, i museer och arkiv. De utgör alla vår kulturhistoria och vårt kollektiva minne, de är nödvändiga för vår historieskrivning och vår uppfattning om det förflutna. Ändå går dagligen gamla föremål sönder och slängs, pappersdokument blir oläsliga. Vad är viktigast att bevara och spara?