Varje generation måste bidra (Lars)

Alla människor har i alla tider lämnat något efter sig vid sin bortgång. Några har lämnat väldigt mycket efter sig i form av jordegendomar, pengar och lösa ägodelar. Uppslitande arvsskiften har satt sin prägel på varje generation. Rikedomar har vuxit medan andra rikedomar gått upp i rök.

En sak är dock klar: De samlade arbetsinsatserna och förmögenheterna har vuxit till närmast gigantiska proportioner och med politiska insatser fördelats mellan människor, länder och regioner. De politiska insatserna har lett till att vi idag i många delar av världen har pensioner, sjukvård, sociala förmåner och så vidare. Hur tillvaratar vi arvet och hur går vi vidare?