Lägg inte ned Oskarshamns flygplats!

Skrota inte dyrbar infrastruktur. Satsa på värdskap, attraktivitet och kultur! • Satsa på infrastruktur utanför storstäderna Det är inte klokt vilket galet beslut antitillväxtfolket fattat! Lägga ner en dyrbar, samhällsvital och viktig infrastruktur i dagens Sverige utanför storstadsområdena! • Bygg ny affärsmodell med många parter på 2010-talet Två olika flygplatser i respektive Oskarshamn och Kalmar […]