Sävsjöström

(Vi stannar kvar i Lenhovda socken för att hel kort betrakta spåren efter en betydande industriepok. Värt att nämna är att brukets arkiv bevarats till våra dagar på ett förtjänstfullt sätt. Lenhovda hembygdsförening såg för många år sedan till att det hamnade i en lokal i skolan. Sedan flyttades det till Kronobergsarkivet och finns idag […]