Sävsjöström

(Vi stannar kvar i Lenhovda socken för att hel kort betrakta spåren efter en betydande industriepok. Värt att nämna är att brukets arkiv bevarats till våra dagar på ett förtjänstfullt sätt. Lenhovda hembygdsförening såg för många år sedan till att det hamnade i en lokal i skolan. Sedan flyttades det till Kronobergsarkivet och finns idag i Kulturparken Smålands arkiv).

Man kan skönja ett klart samband mellan säteribildningen i Sävsjö och den begynnande industriepoken i det närbelägna Sävsjöström. Redan under medeltiden fanns en kvarn där Alsterån rinner ut ur sjön Alstern. Under 1600-talet anlades pappersbruk och verksamheten kröntes genom att majoren Håkan Skytte 1728 beviljades privilegiet att anlägga masugn, stångjärnshammare och andra verksamheter. Frihetstidens näringslivsvänliga politik hade gett resultat här liksom i Orrefors, där ett järnbruk anlagts redan 1726. Den politiken skulle komma att ge fler resultat med bland annat järnbruket i Klavreström 1736.

Under 1800-talet samsades järn- och papperstillverkning i Sävsjöström ända tills järnbruket blev olönsamt och avvecklades under 1870-talet. Dessförinnan hade pappersbruket lagts ner och ersatts med en snickerifabrik. Industriepoken var över, men vissa verksamheter levde kvar in på 1900-talet, något som underlättades av den 1876 anlagda järnvägen till Nybro med förlängning till Åseda 1914.

Man kan fortfarande spåra storhetstiden i Sävsjöström i enstaka byggnader och några få miljöer. Påfallande är järnvägsstationen, som under några år på 1990-talet inrymde en studioglashytta. Bruksboden från ca 1800 var ursprungligen sädesmagasin. Här finns också ett Folkets Hus och en skolbyggnad från tidigt 1900-tal. Vid vattenfallen kan man fortfarande uppleva och förstå hur det nu mer eller mindre avsomnade samhället en gång sjöd av verksamhet och levererade många arbetstillfällen.

/Lars Thor