Gösta Moberg II

För en tid sedan berättade jag om upptäcksresanden Gösta Moberg och återgav min artikel om honom i Svenskt Biografiskt Lexikon. Det som saknades i såväl SBL som i min betraktelse om hustrun Märta Moberg var det faktum att det fanns ännu en dimension i Märtas donation till Smålands museum, nämligen all de medaljer som Gösta fick ta emot.More