Svenskt studioglas presenterat under våren

Under våren presenterade Nordiska Kristallmagasinet i en ambitiös satsning tre svenska studioglashyttor som låtit tala om sig alltmer under 80-talet. Av intresset att döma håller konsumenterna intresset för avancerad inhemsk glasformgivning under intensiv bevakning. De tre hyttorna var Transjö Hytta, Studioglashyttan i Åhus och Wilkes Studioglas.   En bakgrund. Det svenska studioglaset – från ”fenomen” […]