Barnbarnet och ”det magiska fingret”

Sommaren med Ossian blev en unik chans för en mormor att lära känna sitt barnbarn från nya sidor. Möta en liten pojkes fråga: Gillar du mig mormor? Svaret blev förstås: Jaaaa!!!  Funderade på ordvalet en stund, ända till jag började syssla med Facebook under hösten och kom på: ”att gilla” är ett färdigt uttryck som […]