Barnbarnet och ”det magiska fingret”

Margareta och Ossian
Sommaren med Ossian blev en unik chans för en mormor att lära känna sitt barnbarn från nya sidor. Möta en liten pojkes fråga: Gillar du mig mormor? Svaret blev förstås: Jaaaa!!!  Funderade på ordvalet en stund, ända till jag började syssla med Facebook under hösten och kom på: ”att gilla” är ett färdigt uttryck som lanserats i de sociala mediernas förlovade värld.– Och där bor ibland mitt alldeles eget lilla cyberbarnbarn. – Innan jag bytte till iPhone hade jag en Sony Ericsonmobil. När bilderna poppade upp drogs Ossians lilla pekfinger förgäves över skärmen… Bilderna rörde sig inte ur fläcken och han såg undrande på den urgamla tingesten. Vad konstigt? Sommaren 2011 utspelades emellertid i realtid!