Gidstam

Akvarell av Björn Gidstam. Ingår i den ursprungliga publiceringen.