Betty och hennes tre barn Helga, Janne och Gerhard.

Betty och hennes tre barn Helga, Janne och Gerhard.