Legend i Glas – 30 år senare (3)

På sensommaren 1978 invigdes skulpturen Legend i Glas i teaterparken i Växjö. Vid invigningen yttrade kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Ingvar Dominique bland annat:   ”Det är glädjande att det enhälliga beslut, som kommunfullmäktige fattade den 24 juni 1976 om att låta uppföra ett glaskonstverk av glaskonstnären Vicke Lindstrand i Teaterparken i Växjö, nu har förverkligats. Vi […]