Småland och glaset under 1900-talet

Glasframställning är ett hantverk med tvåtusenåriga traditioner. Man brukar säga att glasarbetarens viktigaste verktyg, glasblåsarpipan, började användas vid tiden för Kristi födelse. Romarna spred sedan glastillverkningen genom Europa i spåren av sina erövringståg. I Norden fick hanteringen fast fot under 1500-talet, och i Sverige grundades en lång rad glasbruk under de kommande århundradena. Koncentrationen till […]