Småland i historien

De första invandrarna kom söderifrån i spåren av den vikande inlandsisen för mer än 10 000 år sedan. De var jägare och fiskare och livnärde sig av vad naturen hade att erbjuda i det tundraliknande klimat som rådde. Med sina enkla redskap av sten, ben och trä formade de sin tillvaro kring boplatser som i […]