Lenhovda

(Det här inslaget utgör en fortsättning av framställningen i boken Natur och kultur i Uppvidinge och kommer att följas av ytterligare ett antal kulturhistoriska detaljbeskrivningar. Lenhovda är centralort i socknen med samma namn. Illustrationer: Gravfältet, tingshuset och kyrkan.) Den här delen av Uppvidinge visar på tidig bebyggelse. I och omkring Lenhovda finns ett antal fornlämningar […]