Höneskruv och Höneström

Resan fortsätter uppströms Alsterån tills vi når ytterligare ett par fantasieggande platser. De Illustreras med den gigantiska stenmuren i Höneskruv, dammen och fiskestugan i Höneström samt glaskonstnären Vicke Lindstrands namnteckning. I jordeboken från 1545 redovisas två frälsegårdar i ”Hönescrwff”. Under 1700-talet grundades de tre järnbruken i Orrefors, Sävsjöström och Klavreström. Detta ledde till att det […]