Legend i Glas – En bok om Vicke Lindstrand

Den bok, vars text här publiceras i sin helhet, skrevs i 1980-talets första skälvande minuter och gavs ut av Liber Förlag 1982. Själva skrivandet skedde till största del under tågresor eller med den då knappt tvååriga dottern Ingrid på det ena knäet under ett antal lördagsförmiddagar. Intervjuerna med Vicke Lindstrand och andra inblandade skedde till […]