Vicke Lindstrand – en man med pondus och humor

Jag träffade Vicke Lindstrand första gången 1975. Den då drygt sjuttioårige konstnären tog emot oss i konstnärsvillan i Kosta för att visa den av Hannelore Dreutler tillverkade silvermodellen till ”Legend i glas”, ett konstverk, som några år senare skulle förverkligas mitt emot biblioteket i Växjö. Jag var förvisso inte besökets huvudperson. Inbjudan gällde framför allt […]