Fröseke

I Fröseke låg ett av de många glasbruken i Älghults socken, nämligen fönsterglastillverkaren Kronofors. Illustrationerna visar Fröseke kapell, statyn invid platsen för det forna glasbruket och texten på statyns sockel. I sydöstra utkanten av den mycket stora Älghults socken ligger Fröseke som en viktig knutpunkt i Alsteråns vattensystem. Orten finns belagd redan 1404 då Birger […]