Frihetens pris?

Den fråga jag brottats längst med under livet – sedan jag blev ”en politisk människa” i tolvårsåldern – är: ”Varför blir man så konservativ att det viktigaste är att ”stänga ute”, när man kan välja att låta alla människor få känna på den personliga frihetens sötma i tanke, ord och handling? Det var de svartvita, […]