Hohult

Vi förflyttar oss längre in i den stora Älghults socken och kommer till ett av de stora småländska vattendragen, till Hohult. De valda illustrationerna visar bygatan med delar av ålderdomlig bebyggelse och ett odlings/kulturlandskap med månghundraåriga anor. Vägg i vägg med tätorten Alstermo Innan samhällen och gränser var etablerade följde kolonisationen vattendragen. Detta gäller i […]