Byggnadsvardsaret-1975

Förutsättningar för byggnadsvård, Lars Thor