Nottebäck

(Så till socknens centrum. Illustrationerna visar kyrkan och hembygdsgården.)

Man kan gott säga att Nottebäck är beläget invid två stråkvägar. Väg 23 från Åseda till Växjö möter intill byn väg 31 från Vetlanda mot Lenhovda. Det var här Carl von Linné anträdde sina resor in i Småland 1741 och 1749.

De äldsta bebyggelsespåren utgörs av ett gravfält av osäker ålder. Namnet dyker för första gången upp i det skriftliga källmaterialet redan 1377 då Ingeborg Torsdotter återfår en gård i ”Notabaek”. Ytterligare ett antal medeltida belägg leder fram till jordeboken 1745 som redovisar två gårdar tillhörande biskopen i Växjö, en prebendegård och fyra frälsegårdar. Det rörde sig redan då om en förhållandevis stor by.

Den medeltida stenkyrkan revs i samband med att den nya uppfördes. Invigningen förrättades 1837 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér (se Granhult). Bland inventarierna märks ett medeltida triumfkrucifix och en Olofsbild från tidigt 1300-tal.

Nottebäcks sockens hembygdsgård finns i Norrhult. Hembygdsföreningen bildades 1954. Tio år senare donerades den nuvarande hembygdsgården till föreningen.

/Lars Thor