Folkets Hus och Park i Norrhult

(Vi stannar kvar i Nottebäck socken, där två byggnadsminnen finns nära varandra i Norrhult, nämligen Folkets hus och Rosdala glasbruk. Naturligtvis betydde ett folkets hus av den här kalibern mycket för ett samhälle som dominerades av en stor arbetsgivare i form av ett glasbruk. Som sig bör pryds entrén till parken av en byst föreställande Hjalmar Branting).

Folkets Hus i Norrhult ritades av arkitekten Karl Kjellberg, Växjö, och uppfördes i mitten av 1930-talet. Anläggningen, som är byggnadsminne sedan 1999, inrymmer teatersalong/biograf, samlingslokal, danssalong och mycket annat. Som en kuriositet kan nämnas att teatersalongens färgsättning skapades omkring 1960 av Vicke Lindstrand, som vid den tidpunkten var verksam som konstnärlig ledare vid Kosta glasbruk.

I samband med byggnadsminnesförklaringen genomfördes en renovering som tog all tänkbar hänsyn till såväl exteriöra som interiöra kulturhistoriska värden. Den pampiga byggnaden omges av en stor park där besökaren kan skåda en byst föreställande Hjalmar Branting. Parken kan också vid passande väderlek användas som teatersalong eftersom byggnadens teaterscen kan öppnas i den riktningen.

/Lars Thor