Vägen är från historiens början A och O

Vägkorsning Uranäs