uranäsboden

Uranäsboden, fyttad från fastigheten 1:2 till invigningen 1892 av Kulturen i Lund. Restau-rering färdig 2014. © Viv