Jeppe överblickar sin hemby Uranäs från Vikafällan

Hunden Jeppe överblickar sin hemby Uranäs från Vikafällan – en informell mötesplats. Här står Conny Rosanders inbjudande bänkar 2016!