jakttorn

Ett nybyggt jakttorn. Fritid och bisysslor möts; att jaga, plantera skog, röja, gallra och avverka .