ing-Marie Gunnarsson med hunden Tissla v

Ing-Marie Gunnarsson med hunden Tissla vid Lönnqvistaställets brofäste över Badebodaån. Foto: Evald Gunnarsso