Granhults medeltida kyrka

Granhults medeltida kyrka tillhör Växjö stift. Analys av timret säger att kyrkan sannolikt är byggd på 1220-talet