Återvändare

Återvändare! Fyra 40-talister, skolkamrater, vänner, grannar... Rune Ivarsson (1940), Kenneth Eklöv (1947), Conny Rosander (1949) och Evald Gunnarsson (1949). Foto: Privat