Prudential Plaza, nära Grants Park, där Barack Obama acceperade valet av honom till president i Amerika i november 2008!