Centralbygd – Randbygd

Den här recensionen publicerades i Historisk Tidskrift 1974. Det var på den gamla akademiska tiden, då en disputation ledde till doktorsgrad och eventuell docentkompetens. Reglerna ändrades sedermera på så sätt att doktorsgraden ersattes med en doktorsexamen samtidigt som fil lic-examen lades i malpåse. På senare tid har lic-examen återkommit som en mellanexamen fram till doktorsexamen. […]