Höneskruv och Höneström

Resan fortsätter uppströms Alsterån tills vi når ytterligare ett par fantasieggande platser. De Illustreras med den gigantiska stenmuren i Höneskruv, dammen och fiskestugan i Höneström samt glaskonstnären Vicke Lindstrands namnteckning.

I jordeboken från 1545 redovisas två frälsegårdar i ”Hönescrwff”. Under 1700-talet grundades de tre järnbruken i Orrefors, Sävsjöström och Klavreström. Detta ledde till att det 1726 anlagda järnbruket i Orrefors byggde en stångjärnshammare i det närbelägna Höneström vid Alsterån. Anläggningen utökades med spiksmedja, järnlada, ladugård, sågverk och bostäder.

När den småländska järnhanteringen blev olönsam under 1800-talets andra hälft tynade verksamheten i Höneström långsamt bort. Orrefors satsade på sågverksrörelse och glastillverkningen startades 1898. Samtidigt genomgick Höneskruv samma förvandling som de flesta andra småländska byar: Åkrarna stenröjdes och stenmurar byggdes. Stenmuren i Höneskruv är dock något alldeles extra, flera hundra meter lång och flera meter bred. Ett utomordentligt monument över det arbete som presterades med muskelkraft.

Orrefors behöll Höneström och inrättade en jakt- och fiskestuga i det gamla sågkontoret. Där bedrevs en omfattande representationsverksamhet, främst i form av kräftfiske med åtföljande fester. Stugans väggar är därför täckta med namnteckningar från en lång rad svenska storheter och personligheter. Vad sägs om Simon Gate, Edward Hald, Vicke Lindstrand, prins Eugen, kronprins Gustav Adolf, ja listan kan göras mycket lång. Orrefors behöll stugan in på 1990-talet men överlät den 2001 till Uppvidinge kommun.

/Lars Thor