Klavreström

(Norrhult och Rosdala glasbruk bildar tillsammans med Klavreström en väl sammanhållen miljö med ett flertal kulturhistoriska minnen och sevärdheter. Här finns verkligen anledning att stanna till och njuta av den väl fungerande kombinationen av natur och kultur. Illustrationerna visar kvarnen och herrgården.)

Vattenfallet mellan Änghultasjön och Norrsjön utnyttjades tidigt. Redan 1428 omnämns ”Klafwraquern” vid ett arvskifte. I jordeboken från 1545 redovisas två gårdar tillhöriga Växjöbiskopen i ”Clffreda”, det vill säga Klavreda.

Under 1700-talet utvecklades orten kraftigt. Lars Johan Silversparre, som redan 1726 grundat järnbruket i Orrefors, stod bakom det järnbruk som 1736 anlades invid vattenfallet och gavs namnet Klavreström. Stora skogsområden garanterade försörjningen med träkol till den energislukande anläggningen. Råvaran var sjömalm, som bearbetades i masugnen. Produktionen omfattade gjutgods för hushållsbruk, spisar, kaminer och så småningom vedpannor för centralvärme. Kvarn, sågverk, hyvleri och bostäder kompletterade anläggningen liksom den pampiga herrgårdsbyggnad som fortfarande ger platsen dess prägel.

Det går fortfarande att ta del av den klassiska produktionen. I mitten av 1980-talet inrättades ett bruksmuseum i en intilliggande stenbyggnad. En stor del av de utställda föremålen deponerades eller skänktes av boende i samhället.

/Lars Thor