Fröseke

I Fröseke låg ett av de många glasbruken i Älghults socken, nämligen fönsterglastillverkaren Kronofors. Illustrationerna visar Fröseke kapell, statyn invid platsen för det forna glasbruket och texten på statyns sockel.

I sydöstra utkanten av den mycket stora Älghults socken ligger Fröseke som en viktig knutpunkt i Alsteråns vattensystem. Orten finns belagd redan 1404 då Birger Trolle () erhåller en gård vid arvskifte. På 1490-talet redovisas två gårdar och en järnsmedja i ”Frossecke” i Arvid Trolles jordebok. I jordeboken från 1545 återfinns två skattegårdar, två gårdar tillhörande sockenkyrkan och tre frälsegårdar. Med andra ord var Fröseke en stor by, som under 1900-talet växte till en viktig tätort med möbelindustri och andra betydande näringar.

De stora avstånden inom socknen resulterade i att man redan i början av 1900-talet framförde tanken på att bygga ett kapell nära Fröseke så att man slapp den långa färdvägen till Älghult i samband med kyrkobesöken. Det dröjde dock till 1938 innan teckningsläraren och arkitekten Paul Boberg fick uppdraget att rita den nya byggnaden. Boberg var redan då känd för sina kyrkorestaureringar runt om i Kronobergs län. Han var även under 1930-talet ansvarig för verksamheten vid Smålands museum i Växjö. Fröseke kapell, helt igenom en byggnad i trä, invigdes 1939.

/Lars Thor