Rosdala gamla hytta

Det började på allvar för nästan 80 år sedan. 1900 byggdes och invigdes en glashytta, som nu är uttjänt, övergiven och färdig för rivning. Ett monument i tegel över en svunnen epok men invid byggnader som idag bildar det livskraftiga Rosdala glasbruk AB.   Egentligen skedde starten 1895, men i slutet av 1899 avyttrades bruket […]